SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA NAJEMNIKE PLOVIL

1. Najemnik se obvezuje:
– da bo z najetim plovilom in njegovo pripadajočo opremo vestno in skrbno ravnal;
– da bo plovilo uporabljal skladno z registriranim območjem plovbe plovila in dosledno spoštoval predpise o plovbi;
– da bo plovilo uporabljal le za dopustniške namene, ne sme je posojati tretjim osebam ali uporabljati za pridobitniške namene. Na plovilu so lahko le osebe, ki so vnesene v spisek posadke;
– da s plovilom ne bo sodeloval na regatah (razen po posebnem dogovoru);
– da s plovilom ne bo vlekel drugih plovil, razen v primeru skrajne sile;
– da bo v primeru hujših poškodb nemudoma obvestil najemodajalca in se ravnal po njegovih navodilih. Pri poškodbah, nesrečah, kraji, manevrski nesposobnosti, naredi najemnik “Poročilo o poškodbi” ter ga overi pri obalni kapitaniji, policiji, v marini, pri zdravniku ali pri najmanj dveh pravno opravilnih osebah.
2. Najemnina vključuje najem plovila in njene opreme, njeno običajno obrabo, zavarovanje proti tretji osebi in polno kasko zavarovanje ob lastni udeležbi (kavcija), kot tudi privez v marini stalnega priveza. V najemnini ni vključeno gorivo, privezi in takse v drugih marinah, lukah in sidriščih, parkirnina avtomobila, turistična taksa.
3. Ob podpisu pogodbe plača najemnik 50% najemnine, ostalih 50% pa štiri tedne pred najemom plovila. Rezervacija je potrjena s plačilom akontacije.
4. Kavcijo plača najemnik v gotovini, z veljavnimi potovalnimi čeki ali s kreditno kartico v višini lastne udeležbe kasko zavarovanja ob prevzemu plovila v marini. Kavcija se vrne brez odbitkov, če se plovilo vrne nepoškodovano in v dogovorjenem času. Kavcijo plača najemnik tudi, če se plovilo najame s skiperjem. Za izgubljene ali poškodovane stvari s plovila ali dele opreme se zaračunavajo najemniku dejanski stroški njihove namestitve oz. popravila, vključujoč transportne stroške in stroške možnega izpada plovila iz najema. Odškodnina se obračunava ob vrnitvi plovila. Če stroškov ni mogoče takoj ugotoviti, se zadrži ustrezen del ali cela kavcija in napravi obračun najkasneje v roku 30 dni. Najemnik je dolžan dnevno pregledovati stanje motorja in hladilnega sistema motorja. Škode, ki nastanejo zaradi pregretja motorja niso zavarovane in jih plača najemnik. Poškodbe jader se prav tako ne pokrivajo iz zavarovanja. 

5. Če uporabnik iz kakršnega koli razloga ne more pričeti z najemom plovila, lahko najde osebo, ki prevzame njegove pravice in obveznosti, s pristankom najemodajalca. Če ne najde zamenjave, najemodajalec zadrži: – 30% najemnine za odpoved do 2 meseca pred najemom; – 50% najemnine za odpoved do 1 mesec pred najemom; – 100% najemnine za odpoved manj kot mesec pred najemom. Pri odpovedi zaradi objektivnih razlogov (smrt v družini, težke nesreče, vojna in drugo) se vplačana akontacija ne vrne. Najemodajalec bo v tem primeru najemniku zagotovil ustrezno plovilo v naslednjem prostem terminu plovila ali naslednjo sezono.

6. Najemnik izjavlja, da ima veljavno dovoljenje za plovbo (izpit za voditelja čolna in radiotelefonijo) ter primerno jadralno in navigacijsko znanje. Najemnik mora v vsakem primeru podrediti plovbo svojim izkušnjam in vremenskim razmeram. Najemnik mora upoštevati vremenske napovedi in se po njih ravnati.
7. V upravičenih primerih, če dvomi v jadralno in navigacijsko znanje ter sposobnosti najemnika, lahko najemodajalec preizkusi njegovo praktično znanje. Če ugotovi, da najemnik nima dovolj znanja, se mu ob doplačilu dodeli skiper. Če ugotovi nesposobnost najemnika za upravljane plovila, ima najemodajalec pravico razveljaviti pogodbo in zadržati vplačano najemnino.
8. Najemnik ne sme zapustiti marine, če je veter močnejši od 30 vozlov ali če je luški kapetan prepovedal izplutje ali če ima plovilo nepopravljeno škodo na motorju, jadrih, jamborju in jamborni opremi, bilge črpalki (santine), sidrni opremi, navigacijskih lučeh, kompasu, varnostni opremi indr. Prav tako ne sme najemnik zapustiti marine (sidrišča), če nima dovolj zaloge goriva, ali zaradi vremenskih razmer ali zaradi vprašljivega stanja plovila in posadke. 

9. Primopredaja: najemodajalec preda plovilo najemniku v dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu. Če ga iz objektivnih razlogov ne more predati v roku, se najemnina zmanjša sorazmerno za vsak zamujen dan. Če najemodajalec ne more predati plovila po preteku 36 ur od dogovorjenega roka ali v kraju, ki je manj kot 36 navtičnih milj oddaljen od matične marine, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru dobi povrnjeno najemnino, izključena pa so nadomestila (pot, prenočevanje…). Najemnik mora pri prevzemu skrbno preveriti stanje plovila in njegovo opremo. Vse pripombe, pomanjkljivosti morajo biti vnesene v primopredajni zapisnik. Najemnik se obvezuje vrniti plovilo ob dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu. Če zamudi s predajo plovila do 12 ur, plača odškodnino za vsako zamujeno uro v višini 2% tedenskega najema plovila ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo. Če zamudi s predajo plovila več kot 12 ur, plača za vsak zamujeni dan 20% tedenskega najema plovila ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo. Plovilo se preda najemniku z napolnjenim rezervoarjem za gorivo, čisto, pospravljeno, servisirano in v brezhibno voznem stanju. Najemnik vrne plovilo v enakem stanju. Če najemodajalec ob vrnitvi plovila sumi, da je bilo udarjeno dno plovila ali kobilica, lahko na račun najemnika naroči dvigniti plovilo iz vode in ga pregleda.
10. Na plovilo ni dovoljeno jemati domačih živali (psi, mačke…), razen po predhodnem dogovoru.
11. Upoštevajo se samo pisne pritožbe ob predaji plovila, ki so osebno podpisane s strani najemnika in predstavnika charter operaterja. Vsi zahtevki morajo biti ob predaji plovila vpisani v primopredajni zapisnik. Za reševanje sporov je pristojno sodišče, kjer ima sedež najemodajalec.

Scroll to Top
Call Now Button